Pravidla

PRAVIDLA RULETY

Sázky

Veškeré sázky při hraní rulety musí být v souladu s minimální a maximální povolenou hodnotou pro daný stůl u něhož se hraje. Každá ruleta má vždy na viditělném místě cedulku s příslušnou maximální a minimální částkou. V kameném casinu má vedení casina oprávnění prohlásit hru za neplatnou, je-li podezření, že hráči rulety sázky kombinují, aby dosáhli vyšších maxim stolu.

Jak se hraje ruleta

U ruletového stolu v kamenném casinu začíná hra oznámením „prosím umístěte sázky“. Obsluha rulety – krupiér tímto vyzve hráče rulety, aby své sázky položili na plátno. Za umístění žetonu na plátno odpovídá každý hráč rulety. Pokud mají krupiéři čas mohou hráči pomoci s umístěním žetonu na plátno. Hráč má povinnost ujistit se, že sázka byla umístěna krupiérem na správné místo. V okamžiku, kdy krupiér oznámí „konec sázení, děkuji Vám“ se již nepřijímají sázky. V případě, že by se některý hráč rulty pokusil přesto umístit žeton na plátno rulety, bude tato sázka prohlášena za neplatnou.

Krupiér roztáčí kolo rulety a současně vhodí kuličku v opačném směru, než jakým se otáčí ruleta. Směr točení kola rulety a směr vhození kuličky se při dalším roztočení vymění. V případě, že se kolo rulety neroztočilo v opačném směru než při předchozí hře, případně pokud se kulička roztočila ve směru otáčení kola rulety. Musí být hra označena za nepaltnou, krupier oznámí „chybně roztočená ruleta“.

Pro platnou hru, musí kulička v ruletovém kole oběhnout obvod kola nejméně desetkrát. Pak může zapadnout do některé z mezer točícího se kola rulety. Pokud by kulička nezapadla do žádné mezery, může vedoucí stolu rulety(v kamenném casinu) prohlásit „chybné roztočení“.

Pokud se ruleta a kulička točí a než kulička sjede do některé z mezer, musí krupiér oznámit „konec sázení, děkuji Vám“, toto hlášení musí sdělit s dostatečným předstihem. Hráči rulety pak již nesmějí sázet a pokládat sázky taktéž krupér nesmí zasahovat do sázek(rušit či přesouvat). Porušením těchto nařízení se sázka považuje za neplatnou.

Pokud je vše v pořádku a kulička rulety sjela do mezery s číslem. Obsluha rulety vyhlásí číslo které vyhrálo. Všechny prohrané sázky vezme ze stolu a vítězné sázky proplatí v žetonech příslušné barvy.(případně žetonech směnitelných za hotové peníze). Výplatu sázek kontroluje inspektor casina. Kontrola se provádí, aby se vyloučila podezření z porušování pravidel. Zvláště pokud by se hráči tajně domluvili s krupiérem nabo personálem. Vedení casina má právo prohlásit hru i sázky za neplatné.

Krupier může hráče upozornit nebo informovat jak se hraje ruleta. Nicméně v průběhu hry nesmí personál casina radit sázejícím jak mají sázet. Vedení casina může v případě podezření, že se nepostupovalo v soulasu s pravidly, sázky prohlásit za nepaltné a výhry se nevyplatí.

SÁZKOVÉ POMĚRY

Jednoduchá šance

výplatní poměr 1:1

sázka na barvu červená/černá čísla
sázka na lichá/sudá čísla
sázka na nízká čísla 1-18
sázka na vysoká čísla 19-36

U americké rulety paltí pravidlo: pokud je výherním číslem nula, obsluha stolu – krupiér sázku sníží o polovinu. Pokud je výsledkem lichý počet žetonů, tyto liché žetony se umístí do vězení a o jejich osudu rozhodne výsledek příštího roztočení. Pokud se stane opět vítězným číslem nula, krupiér sázku ve vězení vezme ze stolu. Podobně pokud při dalším roztočení tato sázka na jednoduchou šanci prohraje. To znamená, že jestliže sázka na jednoduchou šanci vyhraje, liché žetony se rozdělí hráčům.

Sázka na tucet

výplatní poměr 2:1

První tucet – čísla 1 až 12
Druhý tucet – čísla 13 až 24
Třetí tucet – 25 až 36

Je-li vítězným číslem nula, sázky prohrávají ve prospěch casina, krupiér je z plátna odstraní.

Sázka na sloupec

výplatní poměr 2:1

první sloupec – čísla 1 až 34
druhý sloupec – čísla 2 až 35
třetí sloupec – 3 až 36

Je-li vítězným číslem nula, sázky prohrávají ve prospěch casina, krupiér je z plátna odstraní.

Sázka na sousední řady

Sázky vsazené na šest čísel ve dvou řádcích zahrnují šest ( 6 ) čísel. Například 16,17,18,19,20 a 21. Jakákoliv vyhrávající sázka na šest čísel ve dvou sousedních řádcích se proplatí v poměru  5:1.

TŘI ČÍSLA V JEDNÉ ŘADĚ

Sázky vsazené na tři čísla v jedné řadě zahrnují tři ( 3 ) čísla. Například 0,2,3, nebo 25,26, a 27. Každá vyhrávající sázka na tři čísla v jedné řadě se proplatí v poměru 11:1.

ČTYŘI SOUSEDNÍ ČÍSLA VE ČTVERCI

Sázky vsazené na čtyři sousední čísla ve čtverci zahrnují čtyři ( 4 )  čísla. Například 0,1,  2 a 3

nebo 7,8, 10 a 11. Každá vyhrávající sázka na čtyři sousední čísla ve čtverci se proplatí v poměru 8:1.

DVĚ SOUSEDNÍ ČÍSLA

Sázky vsazené na dvě sousední čísla zahrnují dvě ( 2 )  čísla. Například 2 a 3  nebo 2 a 5. Každá vyhrávající sázka na dvě sousední čísla se proplatí v poměru 17:1.

JEDNO ČÍSLO

Sázky vsazené na jedno číslo se týkají kteréhokoliv jednotlivého čísla. Například 0 či 32. Každá vyhrávající sázka na jedno číslo se proplatí v poměru 35:1.

Ve všech případech uvedených výše krupiér původní sázku ponechá v jejím vyhrávajícím postavení. Hráč má na vybranou: ponechat tuto sázku na místě pro nové roztočení nebo ji z plátna vzít.

OZNÁMENÉ NEBOLI HLÁŠENÉ SÁZKY

Hráči mohou požadovat i různé řady čísel, například sousední či francouzské sázky. Krupiér tyto vyvolané sázky umístí na určené místo na plátně. Tyto sázky zahrnují přilehlou řadu čísel na válci. Takové sázky umisťuje jako projev zdvořilosti krupiér a jen tehdy, zbude-li mu na to čas. Není-li času dost krupiér či inspektor tyto sázky odmítnou. Všechny hlášené sázky musí krupiér a inspektor anglicky opakovat a musí se na určené místo na plátně umístit dříve než kulička spadne do mezery. Jestliže to čas nedovolí, bude se hlášená sázka pokládat za neplatnou.

SOUSEDNÍ SÁZKY

Tyto sázky zpravidla zahrnují pět ( 5 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Například 5 a sousedy: 5,10,  16,23 a 24. Jestliže kterákoliv sousední sázka vyhraje, krupiér položí na číslo žeton ve stanovené hodnotě a sázka se proplatí v příslušném poměru.

ZERO HRA ( hra na nulu )

Tato sázka se skládá ze čtyř  ( 4 )  žetonů a zahrnuje sedm ( 7 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou jimi dvě sousední čísla 0/3, dvě sousední čísla 12/15, jedno číslo 26 a dvě sousední čísla 32/35. Jestliže kterákoliv sázka na zero hru vyhraje, krupiér položí žeton určené hodnoty na vyhrávající jedno číslo či dvě sousední čísla a sázka se v příslušném poměru vyplatí.

VELKÁ SÉRIE

Tato sázka je sázkou s devíti ( 9 ) žetony a zahrnuje sedmnáct ( 17 )  po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou to tři čísla v jedné řadě 0/2/3 dvěma žetony, dvě sousední čísla 4/7, dvě sousední čísla 12/15, dvě sousední čísla 18/21, dvě sousední čísla 19/22, čtyři sousední čísla ve čtverci 25/26/28/29 dvěma žetony a dvě sousední čísla 32/35. Jestliže kterákoliv sázka na velkou sérii vyhraje, krupiér umístí jeden či více žetonů určené hodnoty na vyhrávající dvojici, čtyři sousední čísla ve čtverci či tři čísla v jedné řadě a sázka se v příslušném poměru vyplatí 

MALÁ SÉRIE

Tato sázka je sázkou šesti ( 6 )  žetony a zahrnuje dvanáct ( 12 )  po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou to dvě sousední čísla 5/8, dvě sousední čísla 10/11, dvě sousední  čísla 13/16, dvě sousední čísla 23/24, dvě sousední čísla 27/30 a dvě sousední čísla 33/36. Jestliže kterákoliv sázka na malou sérii vyhraje, krupiér umístí žeton určené hodnoty na vyhrávající dvě sousední čísla a sázka se v příslušném poměru vyplatí.

ORPHELINS

Tato sázka sestává z pěti ( 5 )  žetonů a zahrnuje osm čísel ve dvou různých úsecích kola. Jsou to jedno číslo 1, dvě sousední čísla 6/9, dvě sousední čísla 14/17, dvě sousední čísla 17/ 20 a dvě sousední čísla 31/34. Jestliže kterákoliv sázka orphelins vyhraje, krupiér umístí žeton určené hodnoty na vyhrávající jedno číslo či dvě sousední čísla ( jednou či vícekrát ) a sázka se v příslušném poměru proplatí.

HOTOVÉ PENÍZE A ŽETONY ZA HOTOVÉ

Za hotové peníze či za hodnotové žetony předtím zakoupené v pokladně může hráč od krupiéra koupit barevné ruletové žetony. Žádnému hráči nebude dovoleno hrát současně s více než jednou barvou. Hodnota těchto žetonů se musí pohybovat v rozmezí minima či maxima stolu. Tyto barevné ruletové žetony určují, které žetony náleží kterému hráči. Platí jen u stolu, u kterého byly koupeny. Kvůli bezpečnosti hráčů jsou krupiéři oprávněni hodnotové žetony s nimiž se na políčkách hraje, vyměnit za barevné ruletové žetony označené stejnou hodnotou. Když hraní skončí nebo když si hráč přeje hraní ukončit, krupiér je povinen tyto barevné ruletové žetony vyměnit za hodnotové žetony v téže hodnotě. Potom lze v pokladně hodnotové žetony směnit za hotové peníze. Barevné ruletové žetony nejsou směnitelné a lze jich použít jen u stolu, u něhož byly vydány. Jestliže se barevné ruletové žetony nesmění za hodnotové  žetony, které  mají  platnost hotových  peněz  před   odchodem  od  stolu, budou  od  tohoto  okamžiku  mít  jen  hodnotu  minima stanoveného u příslušného stolu.

RULETOVÉ KOLO

Ruletové kolo se skládá s cylindru rozděleného na třicet sedm ( 37 ) stejných mezer. Tento cylindr se denně kontroluje, zda je vyvážený. Cylindr se otáčí ve vyduté dřevěné míse, kolem níž jsou umístěny kovové výčnělky. Válec se otáčí jedním směrem a krupiér roztočí kuličku v míse opačným směrem.

Třicet sedm ( 37 )  mezer není očíslováno jedna za druhou, nýbrž tímto mezinárodně uznávaným způsobem, platným pro francouzské číslované kolo rozdělené na sekvence:

0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 a 26.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

V prostoru kasína  se nesmí užívat žádných technických pomůcek, například telefonů, vysílaček, počítačů či počítaček. Má-li vedení kasina podezření, že se těchto zařízení používá, prohlásí hru za neplatnou a veškeré výplaty výher hráči ( hráčům )  neprovede.

Vedení kasina si také vyhrazuje právo výplatu neprovést, dokud se neprošetří jakákoliv hra, která se dle jeho podezření neuskutečnila podle pravidel či postupů Casinos Czechoslovakia a.s.

Vedení kasina si vyhrazuje právo hru ukončit a prohlásit ji za neplatnou, je-li jakýkoliv důvod domnívat se, že hráči či personál pravidla hry jakýmkoliv způsobem porušili.

Krupiéři v tomto kasinu jsou vyškoleni k dodržování postupů Casinos Czechoslovakia a.s..

Jakékoliv porušení těchto postupů může vést k neuskutečnění jakýchkoliv plateb hráči ( hráčům )